Järjestön hallitusosaaja
31.5.2023

JHO-koulutus syntyi yhteistyössä järjestöjen kanssa

Järjestön hallitusosaaja -koulutuksen rakentamisessa hyödynnettiin ketterän kehittämisen menetelmiä. Erityisen innostavaa kehitystyössä oli se, että koulutusta rakennettiin alusta asti yhdessä järjestöjen ja useiden opintokeskusten kanssa.

Meri Norola puhumassa JHO-koulutuksen julkaisutilaisuudessa 31.3.2023.

Noin vuosi sitten minua pyydettiin projektipäälliköksi Järjestön hallitusosaaja -koulutuksen kehittämisprojektiin. Yhdistysten hallitustyöskentely on aina ollut mielestäni kiinnostavaa – ehkä juuri siksi, että aiheeseen liittyy niin monta asiaa ja aina voi oppia uutta. Järjestöjen hallitukset ovat myös paljon vartioina muuttuvassa maailmassa ja yhteiskunnassa. Järjestöjen koot, toimintatavat ja tarpeet vaihtelevat paljon ja tämä tuli ilmi myös Järjestön hallitusosaaja  -koulutuksen kehittämistyössä. Juuri isoille järjestöille soveltuvaa koulutusmallia ei ollut olemassa.

Osaamista, kokemusta ja erilaisia koulutuksia on toki aiemminkin järjestetty niin opintokeskusten, järjestöjen itsensä kuin yritystenkin toimesta, mutta yhtenäistä ja tunnettua koulutuskonseptia ei ollut. Esimerkiksi suoraan tälle kohderyhmälle soveltuvaa koulutusmateriaalia ei ollut valmiina tarjolla, vaan sitä lähdettiin luomaan alusta asti.

Suurin haaste kehittämistyössä oli aiheiden valinta ja rajaaminen. Koulutuksen tuli olla riittävän laaja: tavoitteena oli tarjota aidosti hyödyllinen ja kokonaisvaltainen koulutuspaketti hallitustoimijoille. Toisaalta koulutuksen tuli olla sopivan tiivis, jotta sen suorittaminen onnistuisi hallitustyön, työelämän ja muun elämän ohessa.

Tästä syystä onkin erinomaisen hienoa, että koulutusta lähdettiin alusta asti rakentamaan opintokeskusten ja useiden järjestöjen yhteistyönä. Järjestöryhmässä palloteltiin koulutuksen sisältöjä, kohderyhmän tarpeita ja keskeisimpiä ajankohtaisia aiheita järjestöjen hallitustyössä, kun taas opintokeskukset antoivat arvokasta näkemystä osaamisperusteisen koulutuksen suunnitteluun, laajuuteen ja aiheiden rajaukseen.

Kehitystyön aikana järjestettyjen työryhmäsparrailujen ja Teams-tapaamisten avulla saimme kolmen opintokeskuksen asiantuntijoista koostuvan työryhmän kanssa hiottua koulutuskokonaisuuden, joka on laadukas ja opintopisteytetty ja keskittyy järjestön hallitustyön kaikkein keskeisimpiin teemoihin. Kokonaisuus mahdollistaa myös vertaisoppimisen, mikä on opintokeskusten pedagogiikassa keskeistä.

Uusille jopa pakollinen, mutta myös kokeneille hyvää osaamisen laajentamista ja verkostoitumista.

– Riikka Aalto, JHL:n hallituksen jäsen

 

Koulutuskehittämisen jälkeen paras palkinto ovat olleet tyytyväiset ja innostuneet osallistujat. Positiivista palautetta ja onnistumisen kokemuksia on saatu niin syksyllä 2022 järjestetyistä pilottikoulutuksista kuin ensimmäisestä toteutuksestakin. Pilottikoulutuksissa saimme erinomaista palautetta etenkin siitä, miten hyödyllistä erilaisista järjestöistä tulevien ajatusten ja toimintatapojen kuuleminen on ollut osallistujille.

Palautteen perusteella onnistuimme vielä hiomaan työtapoja ja koulutuksen rakennetta. Nyt koulutus tarjoaa mahdollisuuden kuulla asiantuntevia puheenvuoroja, vertaisoppia ja kehittää oman järjestön toimintaa koulutuksen aikana tehtävien kehittämistehtävien kautta. On ollut palkitsevaa nähdä, miten innolla koulutus on otettu järjestökentällä vastaan. Koulutukselle tuntuu todella olevan tarvetta.

Yhteistyö ja koulutuksen yhteinen kehittäminen jatkuvat myös tulevina vuosina. Odotan innolla tulevaa ja jään mielenkiinnolla seuraamaan, miten koulutus kehittyy ja löytää paikkansa järjestökentällä.

 

Järjestön hallitusosaaja -koulutus

JHO-koulutus koostuu kuudesta osiosta, joista kolme ensimmäistä käydään läpi koulutuksen lähipäivässä ja kolme jälkimmäistä etätapaamisissa:

  • Sujuva hallitustyö ja vuorovaikutus
  • Järjestön toiminnan strateginen johtaminen
  • Rooli ja vastuut valtakunnallisen järjestön hallituksessa
  • Hyvän hallintotavan toteuttaminen omassa toiminnassa
  • Talouden hoito isossa järjestössä
  • Ennakointi hallituksen työkaluna
Valokuva Meri Norola Opintokeskus Sivis.

Kirjoittaja

Meri Norola

Järjestökoulutuksen kehittämisestä innostuva Opintokeskus Siviksen asiantuntija, joka ei koskaan kyllästy oppimaan uusia asioita. Toimi projektipäällikkönä koulutuksen kehittämisvaiheessa ja vastuukouluttajana toukokuun toteutuksessa.

[email protected]