Järjestön hallitusosaaja

Yhteystiedot

Kaipaatko lisätietoja koulutuksesta? Haluatko antaa palautetta verkkosivusta? 

OTA YHTEYTTÄ:
[email protected]

Järjestön hallitusosaaja -koulutuksen taustaa

Kuka vastaa Järjestön hallitusosaaja -koulutusten toteuttamisesta? 
Järjestön hallitusosaaja -koulutuksia järjestävät yhteistyössä Opintokeskus Sivis, Maaseudun Sivistysliitto, Työväen SivistysliittoTJS-opintokeskus ja Svenska folkskolans vänner (SFV). Tämän sivuston Koulutukset-osioista löydät kaikki tulevat JHO-koulutukset. Yksittäisistä koulutuksista löydät lisätietoa myös opintokeskusten omilta sivulta.

Miten koulutus on kehitetty?
Järjestön hallitusosaaja eli JHO-koulutuksen ja -konseptin ovat kehittäneet Opintokeskus Sivis, Maaseudun Sivistysliitto ja Työväen Sivistysliitto. Lisäksi yhteiskehittämisessä oli mukana useita muita opintokeskuksia ja järjestöjä. Koulutusta toteutetaan jatkossa opintokeskusten yhteistyönä.  

Miksi koulutusta lähdettiin toteuttamaan?
Opintokeskus Sivis, Maaseudun Sivistysliitto ja Työväen Sivistysliitto huomasivat, että järjestöjen hallitustyön koulutukselle on laaja tarve mutta koulutusta oli tarjolla vähän. Opintokeskukset yhdistivät voimavaransa, osaamisensa ja kokemuksensa järjestöjen kanssa ja kehittivät yhdessä laadukkaan Järjestön hallitusosaaja -koulutuksen. 

Mitkä ovat JHO-koulutuksen vahvuudet?
Järjestön hallitusosaaja -koulutukseen osallistuneet ovat kokeneet koulutuksen hyödylliseksi. Olemme saaneet hyvää palautetta vertaisoppimisesta, vuorovaikutuksesta ja mielenkiintoisista puhujista. Monet ovat myös olleet tyytyväisiä mahdollisuudesta vaihtaa ajatuksia eri alojen järjestöjen kanssa.  


Opintokeskus Sivis

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen järjestöjen oppilaitos, joka järjestää ja toteuttaa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa erityisesti aktiivista kansalaisuutta ja järjestötoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa edistävää koulutusta ja siihen liittyviä materiaaleja. Sivis toteuttaa myös kaikille järjestötoimijoille avoimia koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia

TJS Opintokeskus

TJS Opintokeskus on akavalaisten ja STTK:laisten ammattiliittojen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Yhdessä järjestöjen kanssa tuotamme koulutuksia, jotka tukevat ja kannustavat osallistujia yhteiskunnalliseen toimintaan ja osallisuuteen. Uudistamme ammattijärjestötoimintaa ja vahvistamme reilua työelämää. Koulutuksemme ovat suunnattu akavalaisille ja STTK:laisille yhdistysaktiiveille, henkilöstön edustajille, liittojen henkilöstölle ja jäsenille.

Maaseudun Sivistysliitto

Maaseudun Sivistysliitto (MSL) on valtakunnallinen aikuiskoulutus- ja kulttuurijärjestö. Tuemme aktiivista kansalaisyhteiskuntaa, luovuutta ja maaseudun elinvoimaa. Teemme sen taiteen, osallisuuden, ympäristötietoisuuden ja tutkimuksen keinoin sekä olemalla jäsenjärjestöjemme koulutuskumppani.

Työväen Sivistysliitto

Työväen Sivistysliitto on työväenliikkeen arvopohjaan sitoutunut järjestöjen oppilaitos, joka järjestää yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa monipuolisesta koulutusta. Hanketoiminnalla TSL on mukana rakentamassa kestävää työelämää yhteistyössä työpaikkojen, työntekijöiden, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. TSL edistää sivistyksellistä tasa-arvoa, yhteiskunnallista aktiivisuutta, aikuisten oppimista ja kulttuuriharrastuksia sekä kulttuurista moninaisuutta.

Svenska folkskolans vänner rf (SFV)

Tillsammans med föreningslivet stärker SFV:s studiecentral välmåendet och delaktigheten i samhället. SFV:s studiecentral är den enda svenskspråkiga studiecentralen i Finland och upprätthålls av SFV. Vi stödjer kurserna ekonomiskt och genom pedagogisk handledning. Vi ordnar egna kurser, föreläsningar och evenemang som riktar sig till frivilliga och anställda inom föreningar, organisationer och förbund. Vi stödjer och lyfter lärandet i civilsamhället.